the story of Roslar Expo

Deze reportage gaat Roslar Expo en de werking ervan
Peter Wyffels , bezieler met nog enkele andere ondernemers steken samen met de cel Economie van Roeselare hun schouders onder het twee-jaarlijkse project
Roeselare voor Roeselarenaars
Dit topic dateert van 2012
Klik hieronder op de button "video" om de reportage te zien !